Zpětný leasing a zpětný úrok

Zpětný leasing a zpětný úrok jsou finanční produkty nebankovního sektoru, které mají velké výhody, ale i velká rizika. Proto je dobré všechny aspekty pečlivě zvážit před vlastním uzavřením smlouvy.


U zpětného leasingu je v podstatě o poskytnutí finančních prostředků a to na základě zajištění nemovité nebo movité zástavy. Taková zástava plně přechází na věřitele (osobu či firmu poskytující peníze), který danou nemovitost obratem pronajímá bývalému majiteli s cílem, aby se stal po skončení splácení opět jejím majitelem. U zpětného leasingu ubývají bývalému majiteli nemovitosti určitá práva. Například už nemůže volně nakládat se svou nemovitostí a je povinen se o ni řádně starat.


Po podpisu kupní smlouvy se nejprve hradí všechny dluhy vázané k dané nemovitosti. Následně se stanovuje měsíční výše pronájmu, kterou bude pronajímatel platit novému majiteli nemovitosti. Při řádném splácení má pronajímatel možnost kdykoli odkoupit nemovitost zpět do svého vlastnictví a to podle předem stanovených podmínek a předem stanovené ceny. Zpravidla k tomu dochází do pěti let od podpisu kupní smlouvy.
Zpětný leasing a zpětný úrok tak mohou zachránit majiteli jeho nemovitosti a očistit je od případných dluhů. Výhodou zpětného leasingu je možnost uvolnění finančních prostředků v delším období a nastavení splátek v nepravidelných termínech respektující nestálé tržby zákazníka.

Přidat komentář

Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: leasingove-spolecnosti.eu in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437

Notice: Undefined index: leasingove-spolecnosti.eu in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 439