Úvěr s dotací PGRLF

PGRLF je Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond, akciová společnost, který byl zřízen Ministerstvem zemědělství České republiky. Úvěr s dotací PGRLF je tedy určen podnikatelům v oblasti lesnictví, zemědělství, vodního hospodářství a zpracování zemědělské výroby.


Partnerství některých bankovních domů s PGRLF přináší podnikatelům výhodu získání úvěru s podporou ve formě subvencování neboli využití finanční podpory z části úroků. Za využití takové služby neplatíte bankovním domům žádné další poplatky. Naopak banka vám zpravidla poskytuje bezplatný poradenský servis a informuje vás aktuálních možnostech programu PGRLF.


Úvěr s dotací PGRLF může výt až do výše 100 procent plně zafinancován bankou. Díky tomu je možné dosáhnout nižšího úrokového zatížení s podporou PGRLF. Úvěr je určen pro mikropodnikatele (zaměstnávajícího maximálně 10 zaměstnanců, s ročním obratem nebo bilanční sumou roční rozvahy nepřesahující 2 milióny EUR), pro malé podnikatele (zaměstnávající maximálně 50 zaměstnanců, s ročním obratem nebo bilanční sumou roční rozvahy nepřesahující 10 miliónů EUR), pro střední podnikatele (zaměstnávající maximálně 250 zaměstnanců, s ročním obratem do 50 miliónů EUR nebo bilanční sumou roční rozvahy nepřesahující 43 milióny EUR) a pro velké podnikatele (zaměstnávající více jak 250 zaměstnanců, s ročním obratem na 50 miliónů EUR nebo bilanční sumou roční rozvahy přesahující 43 miliónů EUR).

Přidat komentář

Nejnovější články

Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: leasingove-spolecnosti.eu in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437

Notice: Undefined index: leasingove-spolecnosti.eu in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 439